učitavam

Ventilator na vodu


Fengda d.o.o.



Vazdušni hladnjaci

Ventilator daje proizvodu da koristi novu tehnologiju koja dozvoljava veću brzinu, veliki protok vazduha i odlične ventilacione sposobnosti. Princip rashladjivanja je takav što svež vazduh sa vlagom pokupi toplotu u veoma kratkom vremenskom periodu.

Kada vodena klima radi, iz kanistera uz pomoć pumpe vodom se bez prekida natapaju rasprskavajući paneli koji ostaju kompletno natopljeni Ventilator koji pokreće svež vazduh velikom brzinom na rashlađujuće panele tera vodu da isparava i na taj način oslobađa veliku količinu kiseonikovih jona. Proces vetilacije i rashlađivanja pušta ogromne količine svežeg i kiseonikom bogatog vazduha, izguravajući stari i suv vazduh kroz otvorena vrata i prozore. Protok vazduha reciklira vazduh nanovo i to će izazvati pad temperature jako brzo, a kvalitet vazduha se poboljšava munjevito..

Ovakvi uređaji se koriste na temperaturama iznad 25℃ pa sve do 55℃, mogu se koristiti na otvorenom prostoru ili zatvorenom, a u zavisnosti od toga zavisi i kako se ovakvi uređaji tada koriste. U potpno zatvorenom prostoru potrebno je da vam prozori ostanu poluotvoreni ili ulazna vrata. Potrebno je da topli vreli vazduh bude stalno u određenoj meri prisutan. Na otvorenom prostoru ovi uređaji mogu i treba da rade bez prekida, sa svojim velikim kanisterima imaju višednevnu autonomiju, a po potrebi svaki model se može priključiti direktno na vodovodnu mrežu i tada uređaj sam uzima dodatne količine vode.

vazdušna vodena klima
vazdušna vodena klima